Transport ja logistika

Nõustame kliente autotranspordi, logistika ja raudteetranspordiga seotud mitmesugustes küsimustes, sealhulgas aitame klientidel vormistada lepinguid, pretensioone omandi ja valdusega seotud vastutuse ülemineku kohta. Esindame kliente kahju hüvitamise nõuetes ja CMR konventsiooniga ning SMGS kokkuleppega seotud küsimuste ja vaidluste lahendamisel.

Samuti raudteeinfrastruktuuri rajatiste ehitamisega, raudteeveeremi remondi ja tehnohooldega, raudteeinfrastruktuuri majandamisega ja raudteevedudega, suhtlemisel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ja Konkurentsiametiga ning erinevate tegevuslubade ja ohutustunnistuste taotlemisega. Omame märkimisväärseid kogemusi oma klientide esindamisel transpordiõigusega seotud erinevates valdkondades.

KONTAKTID

E-post: be@be.ee

Skype: bene.est

KÜLASTAGE MEID

Raua 34,

Tallinn 10152,

Eesti

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige

Bene Est Law Office veebilehel olevad tekstid on kaitstud autoriõigustega | Privaatsustingimused