Büroost

Bene Est Law Office eesmärgiks on tagada efektiivne ja resultatiivne õigusalane nõustamine, pakkudes oma klientidele asjaoludest lähtuvalt kõige sobivamaid õiguslikke lahendusi. Oma töös oleme seadnud eesmärgiks kliendikeskse lähenemise, õigusteenuse kõrge kvaliteedi ja pikaajalised kliendisuhted.

Oleme kiired, täpsed ja usaldusväärsed. Teeme kõike südamega!

Nõustame kliente erinevates õigusalastes küsimustes, koostame õigusalaseid dokumente ja esindame oma kliente kohtutes ja teistes ametiasutustes ning läbirääkimistel teiste isikutega.

Oleme fokuseeritud ja pühendunud kliendi edule - iga päev, igas suhtes, igas asjas!

Bene Est Law Office näol on tegemist õigusteenuseid pakkuva äriühinguga, kes osutab õigusteenuseid enamikes olulisemates õigusvaldkondades.

Bene Est Law Office valdkonnaks on mitmekülgse õigusabi osutamine nii eraisikutele ja erinevatele äriühingutele nii Eestis kui ka väljaspool seda.

 

Tulemuslikku ja kestvat koostööd pakkudes,

Bene Est Law Office