Intellektuaalomandi õigus ja andmekaitse

Nõustame oma kliente autoriõiguse ja tööstusomandi kaitsega seotud küsimustes. Koostame oma klientidele erinevaid lepinguid (autorilepingud, litsents- ja frantsiislepingud). Nõustame kliente isikuandmete kaitse ja andmekaitse valdkonnas. Andmekaitsealased mõjuhinnangud, eeskirjade koostamised ja GDPR-iga (andmekaitse üldmäärus) seotud küsimused.

KONTAKTID

E-post: be@be.ee

Skype: bene.est

KÜLASTAGE MEID

Raua 34,

Tallinn 10152,

Eesti

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige

Bene Est Law Office veebilehel olevad tekstid on kaitstud autoriõigustega | Privaatsustingimused