Lepinguõigus

Koostame oma klientidele erinevaid lepinguid (müügi, vahetus, faktooring, kinke, üürimise -ja rendilepingud, liisinglepingud, litsentsilepingud, frantsiisilepingud, laenu -ja krediidilepingud, tasuta kasutamise lepingud, kindlustuslepingud, toetamislepingud, kompromisslepingud, seltsingulepingud) ning muude teenuste osutamise tehingute (käsunduse, tööettevõtu, maakleri, agendi -ja tervishoiuteenuse osutamise leping, komisjoni, veo, ekspedeerimise -ja hoiuleping).

Samuti abistame oma kliente lepingutest ja teistest võlasuhetest tulenevate vaidlusküsimuste lahendamisel (vaidlused seoses lepingu täitmisega või seoses isikule tekitatud kahju hüvitamisega jms) ning esindamine oma kliente läbirääkimistel.

KONTAKTID

E-post: be@be.ee

Skype: bene.est

KÜLASTAGE MEID

Raua 34,

Tallinn 10152,

Eesti

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige

Bene Est Law Office veebilehel olevad tekstid on kaitstud autoriõigustega | Privaatsustingimused