Privaatsustingimused

Käesolevad privaatsustingimused kirjeldavad, kuidas Bene Est Law Office kaitseb oma klientide ja veebisaidi külastajate privaatsust ja isikuandmeid. Kui Teil on käesolevate tingimuste kohta küsimusi või isikuandmete töötlemisega seotud taotlusi, võtke palun meiega ühendust e-posti aadressil be@be.ee.

Me töötleme Teie isikuandmeid järgmistel alustel:

  • Teie selgelt väljendatud nõusoleku alusel;
  • meie õigustatud huvide kaitseks;
  • selleks, et täita seadusega kehtestatud kohustusi.

1. KLIENTIDE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Bene Est Law Office töötleb isikuandmeid kooskõlas õigusaktides kehtestatud põhimõtete ja nõuetega. Sõltumata sellest, kuidas me andmeid kogume, töödeldakse neid ainult niivõrd, kuivõrd on see vajalik õigusteenuste nõuetekohaseks osutamiseks, sellega seotud eesmärkideks ning meie jaoks siduvate õiguslike kohustuste täitmiseks.

Bene Est Law Office töötleb Teie andmeid ka juhul, kui võtate meiega ühendust e-posti teel, esitate päringu või küsimusi või saadate teavet meie veebisaidil kontaktide kaudu. Töötleme Teie andmeid sellistel juhtudel päringute ja kaebuste haldamiseks, tagamaks pakutavate teenuste kvaliteeti ning kaitsmaks oma õigusi ja õigustatud huve. Aktiivsete toimingutega, st meiega kontakteerudes, annate meile nõusoleku oma andmete töötlemiseks.

2. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE VEEBISAIDIL

be.ee veebileht kasutab küpsiseid (tuntud ka kui HTTPS-küpsis, inglise keeles cookie, HTTPS cookie). Küpsis on väike tekstikujuline andmeplokk teie veebilehitsejas, mille veebileht saadab teie arvutis olevasse küpsiste faili.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

  1. Püsivaid küpsiseid, mis jäävad teie arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks teie kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt teie vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
  2. Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui veebilehelt lahkute või oma veebilehitseja sulgete. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise, pangatehingute teostamise, jms võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse meie veebilehtedel, et pakkuda paremat kasutajakogemust. Meie küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, kes aitavad meil oma veebiteenuseid edendada. Sellised pakkujad on näiteks Google, Facebook.

Meie veebilehtede kasutajad loetakse küpsistega nõustunuks, kui nende veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Te saate alati ise otsustada, kas küpsised oma veebilehitsejas lubada või mitte. Kui te küpsiseid ei soovi, võite seadistada oma veebilehitseja nii, et see keelab automaatselt küpsised ära või teatab teile iga kord, kui veebileht palub luba küpsise lisamiseks. Vajalike seadistuste tegemiseks palun vaadake oma veebilehitseja abi funktsiooni.

Käesolevaid tingimusi võidakse aeg-ajalt muuta ilma sellest ette teatamata, et kindlustada meie vastavus seadustele ja/või küpsiseid puudutavatele üldiselt tunnustatud tavadele.

3. ANDMESUBJEKTIDE ÕIGUSED

Teil on oma isikuandmete osas järgmised õigused:

  • saada teavet isikuandmete töötlemise kohta meie büroos;
  • nõuda ebaõigete, ebatäpsete või mittetäielike andmete korrigeerimist, oma isikuandmete kustutamist või nende töötlemise piiramist, kui isikuandmeid töödeldakse järgimata õiguslikke nõudeid või kui on olemas selleks teine ​​õiguslik alus;
  • nõuda oma isikuandmete edastamist teisele andmetöötlejale või edastada need otse Teile sobivas vormis (kohaldatakse Teie esitatud isikuandmete suhtes, mida töödeldakse automaatselt lepingu või nõusoleku alusel);
  • esitada oma isikuandmete töötlemise kohta vastuväiteid, välja arvatud juhul, kui selliseks töötlemiseks on õiguslikud põhjused või need andmed on vajalikud õiguslike nõuete esitamiseks, taotlemiseks või kaitsmiseks;
  • juhul kui Teie isikuandmeid töödeldakse eraldi nõusoleku alusel, on Teil igal ajal õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta.

Teil on alati õigus pöörduda meie poole e-posti aadressil be@be.ee, kui Teil tekib küsimusi seoses Teie andmete töötlemisega meie büroo poolt. Samuti on Teil õigus esitada vastav päring Andmekaitse Inspektsioonile.

KONTAKTID

E-post: be@be.ee

Skype: bene.est

KÜLASTAGE MEID

Raua 34,

Tallinn 10152,

Eesti

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige

Bene Est Law Office veebilehel olevad tekstid on kaitstud autoriõigustega | Privaatsustingimused