Tööõigus

image rightNõustame oma kliente tööõigust puudutavates küsimustes, aitame töölepingute ja kollektiivlepingute, töökorralduse reeglite jms töösuhteid puudutava dokumentatsiooni koostamisel ning töölepingu sõlmimise ja ülesütlemisega seonduvates küsimustes. Esindame oma kliente läbirääkimistel, Tööinspektsioonis, töövaidluskomisjonis ja kohtus. Meil on suur kogemustepagas ametiühingute nõustamisel.