Raudteetranspordiõigus

image rightMeil on suur kogemustepagas klientide nõustamisel valdkondades mis on seotud raudteeinfrastruktuuri rajatiste ehitamisega, raudteeveeremi remondi ja tehnohooldega, raudteeinfrastruktuuri majandamisega ja raudteevedudega, suhtlemisel Tehnilise Järelevalve Ameti ja Konkurentsiametiga ning erinevate tegevuslubade ja ohutustunnistuste taotlemisega.