Perekonnaõigus

image rightOmame laialdasi kogemusi oma klientide nõustamisel perekonnaõiguslikes küsimustes, seoses abielulahutustega, ühisvara jagamisega, elatise väljamõistmisel.

Samuti abistame oma kliente abieluvaralepingute sõlmimisel. Esindame oma kliente nii kohtueelsetes läbirääkimistes kui ka kohtumenetluses.