Kinnisvara- ja muud omandiküsimused

image rightNõustame oma kliente kinnisvara ja ehitustegevusega seotud küsimustes, sealhulgas kooskõlastuste ja lubade taotlemisel, detailplaneeringute algatamisel ja muudes ehitustegevusega seonduvates küsimustes ning ehitustegevuse käigus tekkinud vaidlustes ja läbirääkimistel.

Nõustame oma kliente kinnisvara omandamise, võõrandamise ja koormamisega seotud küsimustes. Koostame kinnisasja omandamis- ja võõrandamislepingud, kinnisasja kasutusvalduse ja hüpoteegi seadmise lepingud jms. Meil on suur kogemustepagas kinnisvaraarendajate ja ehitajatega kaasnevate vaidluste edukal lahendamisel.