Keskkonnaõigus

image rightNõustame oma kliente kasutus- ja saastelubade taotlemisel ning teiste vajalike dokumentide vormistamisel. Esindame oma kliente kohtus keskkonnakahjude hüvitamisega seonduvates nõuetes.