Äriõigus

image rightNõustame oma kliente kõikides äriühinguõigusesse puutuvates küsimustes: äriühingute asutamine ja likvideerimine, põhikirja koostamine, aktsionäride ja/või osanikega seotud küsimustes, aktsionäride ja/või osanike juhtimislepingute, kapitali suurendamise ja vähendamisega, aktsiate ülevõtmisega, dividendide väljamaksmistega ning aktsionäridevaheliste lepingutega, jms küsimustes, samuti lepingute ettevalmistamine, ettevõtte ostmine ja müümine.