Firmast

image rightBene Est Law Office eesmärgiks on tagada efektiivne ja resultatiivne õigusalane nõustamine, pakkudes asjaoludest lähtuvalt parimaid lahendusi. Oma töös oleme seadnud eesmärgiks kliendikeskse lähenemise, õigusteenuse kõrge kvaliteedi ja pikaajalised kliendisuhted.

Nõustame kliente erinevates õigusalastes küsimustes, koostame õigusalaseid dokumente ja esindame oma kliente kohtutes ja teistes ametiasutustes ning läbirääkimistel teiste isikutega.

Bene Est Law Office näol on tegemist õigusteenuseid pakkuva äriühinguga, kes osutab õigusteenuseid enamikes olulisemates õigusvaldkondades.

Bene Est Law Office valdkonnaks on mitmekülgse õigusabi osutamine nii eraisikutele ja erinevatele äriühingutele nii Eestis kui ka väljaspool seda.

Ülevaate peamistest tegevusvaldkondadest, milles soovime pakkuda oma klientidele kõrge kvaliteediga nõustamist ja õigusabi, leiate meie teenuste lehelt.

Tulemuslikku ja kestvat koostööd pakkudes
Bene Est Law Office